BAHCO garantii:

1. Kõiki kataloogis esitatud käsitööriistu pakutakse kasutusaja garantiiga, kui seadus sellist võimalust ei välista. Garantii kehtib materjali- ja tootmisvigade kohta kõnealuse tööriista tavalise kasutusaja jooksul. „Kasutusaeg” määratletakse kui ajavahemik, mille jooksul võib eeldada tööriista vastupidamist tavakasutuses ja -tingimustel.

2. Punkt 1 ei kehti ettevõtte SNA Europe elektriliste ja suruõhutööriistade ega mõõteriistade kohta. Igaühel neist on eraldi garantiikaart, mis antakse tootega kaasa ja mis sisaldab konkreetseid garantiitingimusi. Tooted on välja töötatud ja toodetud professionaalseks kasutuseks. Garantiiaeg on professionaalse kasutuse puhul üks aasta (12 kuud) ja erakasutuse puhul kaks aastat (24 kuud). Garantiiaeg algab ostukuupäevast. Selle kuupäeva tõendamiseks tuleb esitada arve või samasuguse õigusliku kehtivusega muu dokument.

3. Defektne toode parandatakse, vahetatakse välja või asendatakse. SNA Europe ei kata remonditud, välja vahetatud või asendatud toodete transpordikulusid.

4. Käesolev garantii ei hõlma tooteid, mida on valesti kasutatud ja/või hooldatud, mis on ebaõige kasutamise tõttu kulunud või mida on loata muudetud.

5. Garantiinõue tuleb esitada garantiiaja jooksul. Selleks tuleb jae- või edasimüüjale esitada või saata kõnealune tööriist tervikuna koos ostu tõendavate dokumentidega, mis peavad kinnitama ostukuupäeva ja toote kasutusotstarvet.

6. Toode vahetatakse välja või parandatakse nii kiiresti kui võimalik. Väljavahetatud või parandatud toote vastuvõtmisel palutakse kliendil kinnitada vastavust. Garantii alusel toimunud väljavahetamine või parandamine ei pikenda ega uuenda tööriista garantiiaega.